Home > Jawatan Kosong Kerajaan


Jawatan Kosong Kerajaan Negeri Kelantan (SUK) Terkini 2014
on Thursday 16 January 2014Jawatan Kosong Kerajaan Negeri Kelantan (SUK) Terkini 2014

Iklan jawatan kosong terkini 2014 di Kerajaan Negeri Kelantan (SUK). Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan kerajaan dibawah ini :

JAWATAN : PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM
KUMPULAN PERKHIDMATAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PERKHIDMATAN SOSIAL
Jadual Gaji : Gred S41
Gaji Minimum : RM1,909.00
Gaji Maksimum : RM8,644.00
Kadar KGT : RM225.00

JAWATAN : PENOLONG AKAUNTAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN : SOKONGAN
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PERKHIDMATAN KEWANGAN
Jadual Gaji : Gred W27
Gaji Minimum : RM1,367.00
Gaji Maksimum : RM5,098.00
Kadar KGT : RM145.00

JAWATAN : PENGGAWA
KUMPULAN PERKHIDMATAN : SOKONGAN
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
Jadual Gaji : Gred NP27
Gaji Minimum : RM1,362.00
Gaji Maksimum : RM5,092.00
Kadar KGT : RM145.00

JAWATAN : JURUTEKNIK KOMPUTER
KUMPULAN PERKHIDMATAN : SOKONGAN
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT
Jadual Gaji : Gred FT17
Gaji Minimum : RM953.00
Gaji Maksimum : RM3,490.00
Kadar KGT : RM95.00

JAWATAN : PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT
KUMPULAN PERKHIDMATAN : SOKONGAN
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PERKHIDMATAN SOSIAL
Jadual Gaji : Gred S17
Gaji Minimum : RM928.00
Gaji Maksimum : RM3,375.00
Kadar KGT : RM95.00

JAWATAN : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI)
KUMPULAN PERKHIDMATAN : SOKONGAN
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
Jadual Gaji : Gred N17
Gaji Minimum : RM928.00
Gaji Maksimum : RM3,375.00
Kadar KGT : RM95.00

JAWATAN : PENGAWAL KESELAMATAN
KUMPULAN PERKHIDMATAN : SOKONGAN
KLASIFIKASI PERKHIDMATAN : PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM
Jadual Gaji : Gred KP11
Gaji Minimum : RM837.00
Gaji Maksimum : RM2,619.00
Kadar KGT : RM80.00

Cara Memohon :
Permohonan jawatan ini hendaklah dibuat SEPENUHNYA SECARA DALAM TALIAN (ONLINE)
menggunakan Sistem Permohonan Jawatan, eSPN Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Kelantan dengan melayari alamat http://espn.kelantan.gov.my.

Permohonan dikehendaki mendaftar sebagai pengguna sistem terlebih dahulu sebelum melengkapkan borang online SPN. KN. 1 – Pin 1/2013.

Tarikh Tutup Permohonan :
Permohonan hendaklah dihantar melalui Sistem eSPN sebelum atau pada 30hb Januari 2014
Umur :
1. Calon-calon lantikan adalah tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.
2. Pegawai yang sedang berkhidmat hendaklah kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan.

Am :
1. Penggunaan borang manual SPN. KN. 1 – Pin 2/2005 TIDAK LAGI digunapakai untuk
permohonan jawatan ini.
2. Permohonan yang tidak menggunakan Sistem eSPN akan DITOLAK.
3. Bagi pemohon daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan
Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan perlulah mengisi secara online menggunakan Sistem
eSPN dengan mengisi maklumat tambahan di bahagian Sedang Berkhidmat/PSL dan
mengemukakan Pengesahan Ketua Jabatan (Lampiran A), Ringkasan Kenyataan Perkhidmatan
(Lampiran D), salinan Laporan Penilaian Prestasi tahun terakhir dan salinan Kenyataan
Perkhidmatan yang dikemaskini. Sila muat turun Lampiran A dan Lampiran D di Sistem eSPN.
4. Dokumen-dokumen dan salinan sijil hanya perlu dihantar setelah diminta oleh
Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Kelantan.
5. Sebarang pemberitahuan mengenai urusan seterusnya termasuk temuduga akan dimaklumkan
melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS), emel dan Sistem eSPN Suruhanjaya
Perkhidmatan Negeri Kelantan. Tiada surat akan dihantar.
6. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas ENAM (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap TIDAK BERJAYA.

Maklumat detail dan cara permohonan sila layari laman sesawang ini.

Jawatan kosong 2014 : Jawatan Kosong Kerajaan Negeri Kelantan (SUK) Terkini 2014.

Kerja Kerajaan Government