Home > Jawatan Kosong August


Jawatan kosong di UMK
on Thursday 29 August 2013Jawatan kosong di Universiti Malaysia Kelantan
Tarikh tutup kekosongan 8 September 2013


Malaysia yang ke-19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ialah Universiti berteraskan keusahawanan yang mengutamakan pendidikan keusahawanan dalam tiga kelompok bidang pengajian iaitu keusahawanan & perniagaan, teknologi kreatif & warisan dan agro-industri & sains sumber asli sejajar dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Universiti memerlukan individu yang boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum (independent), bekerja dalam satu pasukan (teamwork), dinamik, kreatif dan inovatif untuk membangun universiti. Individu yang berkelayakan dipelawa untuk mengisi jawatan-jawatan seperti berikut :-

Jurutera J48Pegawai Belia dan Sukan S48Pembantu Keselamatan KP17Pengawal Keselamatan KP11Tukang K3 R9 Iklan lengkap kekosongan jawatan di UMK

Kerja Kerajaan Government